Magyar | English | Deutsch | Français
KABÁTOT A GOMBHOZ
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Nagyhét

Húsvéti szent három nap

 

Nagyhét


„Életében szenvedő cselekvés jellemezte őt (passiva actio), halálában viszont cselekvő szenvedést vállat magára — hiszen földünk kellős közepén munkálkodott üdvösségünkért. Ezért szeretnék életem minden napján az ő fáradozásaira gondolni: fáradozásaira, amelyeket prédikálásai közben elviselt, fáradságára hosszú gyaloglásai során, böjtölése közben elszenvedett kísértéseire, virrasztására imádságai közben, s a könnyekre, amelyeket együttérzésből hullatott. Fájdalmairól is megemlékezem: a fájdalomról, amikor kigúnyolták, amikor megvetették, amikor arcul ütötték, amikor szidalmazták, amikor keresztre szegezték… Mindenről megemlékezem, ami mértéken felül árasztotta el őt, s ami megtörtént vele.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

 

Nagyhét„Szenvedésének közeledtével Urunk úgy akart bennünket kegyelmének örököseivé fogadni, hogy a láthatatlan kegyelmet látható jelben nyújtotta felénk. Ennek érdekében ajándékozott meg bennünket a szentségekkel: ezért ünnepeljük meg az Eucharisztiát, ezért végezzük el a lábmosás szertartását, ezért részesülünk a keresztség szentségében, ebben a minden szentséget megelőző szentségben, amelyben egy az ő halálához hasonló halál által már elven kapcsolatba is kerültünk vele (Róm 6,5). A háromszoros alámerülés ezért is jelképe annak a három napnak, amelynek megünneplésére most készülünk.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

 

„A szenvedés napja követi e napot — a nap, amikor Urunk az egész embert megváltotta, s amikor teljes egészében odaajándékozta önmagát, hogy üdvösséget hozó áldozat lehessen értünk.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

 

Nagyhét
Üdvözlégy, ki megmentésünkre jöttél!
Áldott légy,
ki az áldást
hozod nekünk!
Jöjj!
Mutasd meg nekünk Arcodat
és szabadok leszünk.
Téged vártunk,
légy üdvösségünk
a próbatétel órájában.

Guerric d’Igny apátNagyhét

 

Az én kezeim miatt,
mert azt tették, ami tiltva volt,
a Te kezeidet
verték át szögekkel, Uram.
Az én lábaim miatt
szúrták át a Te lábaidat.
Az én sok rossz pillantásom miatt,
és mert sok volt a rossz, amit hallgattam,
a Te szemeid és füleid
zárultak be a halál álmában.
A katona lándzsája megnyitotta oldaladat...
Végül is
Te haltál meg, hogy nekem életet adj,
és eltemettek,
hogy lehetővé tedd az én feltámadásomat.

Saint-Thierry Vilmos apát


Nagyhét
Fájdalmaimat Te hordod,
Te szenvedsz értem.
Elsőként haladsz át
a Passió szűk nyílásán
— hogy tagjaidnak
széles kaput tárj.

Clairvaux-i Szent Bernát apát

 

„Szemünk előtt áll Urunk szenvedése, amely még ma is megrázza a földet, kettéhasítja a sziklákat, a sírokat pedig megnyitja.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát


Nagyhét „Isten felettébb nagy szeretettel szeretett bennünket. Az Atya ezért nem kímélte egyetlen Fiát sem — s a Fiú sem kímélte önmagát —, hogy megszabadítsa és megváltsa a szolgát. Valóban felettébb nagy szeretet ez, hiszen sem mértéket, sem határt nem ismer! Egészen felülmúl mindent. Ezt olvassuk: »Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, aki életét adja barátaiért« (Jn 15,13) A te szereteted, Uram, ennél is nagyobb volt, hiszen te ellenségeidért is odaadtad életedet… Hol van, vagy hol lesz bármikor ilyen, vagy legalább ehhez hasonló szeretet? Az igazért is alig hal meg valaki. De te az igaztalanokért szenvedtél, a mi bűneinkért haltál meg. Azért jöttél közénk, hogy a bűnösöket ingyenesen tedd megigazulttá, s hogy a szolgákat testvéreiddé, a rabokat társörököseiddé, a száműzötteket pedig királlyá tegyed.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát


Nagyhét


„Mindkettő: a szenvedés és a feltámadás is egyaránt értünk megy végbe, hiszen mindkettő az üdvösség gyümölcsével és lelkünk életével ajándékoz meg bennünket. Csodálatos a te szenvedésed, Úr Jézus! Mert ez fordított el tőlünk minden szenvedést, ez bűnhődött minden gonoszságunkért, s nem bizonyult soha semmi betegségben haszontalannak. Mert akad-e akár egyetlen olyan betegség is, még ha halálos volna is, amelyet nem gyógyítana meg az ő halála?”

Clairvaux-i Szent Bernát apátNagyhét

 

Irgalmas, jó Uram!
Szent Véreddel vésd szívembe
isteni sebeidet,
hogy egyszerre olvashassam benne
fájdalmaidat és szeretetedet.
Az emlékezés szent sebeidre
maradjon mindig szívembe rejtve,
hogy égő szánalmat ébresszen
és szereteted tüzét felgyújtsa benne.
Add éreznem a teremtmények ürességét,
és egyedül Te légy lelkem édessége!

Nagy Szent Gertrúd

 

Nagyhét


„Meghalni: igen nagy gyöngeség.
De így meghalni, egyedül ez a valóban mérhetetlen erő. Mert Isten gyöngesége erősebb az embereknél (1 Kor 1,25).”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

 

Nagyhét

 

„Ahogyan halálában mondta, beteljesedett minden, s most már a sabbat nyugalmát ünnepelheti. A feltámadás dicsősége sem várat magára sokáig. A harmadik napon, a hajnalhasadás legkorábbi órájában, az igazságosság napja ragyog fel és kel fel számunkra a sírból. Dicsőségének kinyilatkoztatásában feltárja számunkra, hogy milyen gyümölcsöt érlel a szorongattatás, s hogy valóban és igazából hogyan szabadították ki őt annak hatalmából.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

Nagyhét