Magyar | English | Deutsch | Français
HÚSVÉT 2024
KABÁTOT A GOMBHOZ
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Karácsony

Karácsony

 

Szent Benedek

Karácsony

„Isten közel jött hozzánk, mert megtestesült. Sőt, még közelebb jött, mert kinyilatkoztatta önmagát. És egészen közeli lett akkor, amikor szabadon odaajándékozta magát."

Hoylandi Gilbert ciszterci apát

Szent Benedek

„...Ő, aki az Atya dicsősége a magasságban, a földön a jóakaratú emberek békessége lett."

Karácsony„…Isten fény, … béke nyugalma miatt; forrás kiapadhatatlan bősége miatt és mert örök. A forráson értsd az Atyát, mert a Fiú tőle születik, és a Szentlélek tőle származik. A fényt tulajdonítsd a Fiúnak, mert ő az örök élet valóságos ragyogása, és igaz fény, mely megvilágosít minden embert azáltal, hogy a világba jön (Jn 1,9). A békét tulajdonítsd a Szentléleknek, mert ő nyugszik (Iz 11,2) a békés és alázatos emberen.”

„Örvendezünk benned, mert meglátogattál minket, mint felkelő Nap a magasságból (Lk 1,78). És még jobban örvendezünk, várva a boldog reményt (Tit 2,13), mely második eljöveteleddel fog beteljesedni.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

Szent Benedek

Weihnachten


„Fussunk mi is, testvérek, a pásztorokkal Felkentünk elé,
mivel ugyanaz az ige bennünket is szólít:

«Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus.
Ez lesz a jel számotokra:
találni fogtok egy kisdedet
pólyába takarva és jászolba fektetve.»
tovább

Szent Elréd

 

Szent Benedek

 

„Emmanuel, Velünk az Isten;

ne késlekedjünk Istenhez jönni,

hogy Vele legyünk.”


(Szent Aelred, 57. sermo)

 

Karácsony


„Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott. A hit által lakik szívünkben, emlékezetünkben, gondolatainkban, és átjárja képzeletünket. Mit gondolhatott az ember korábban Istenről? Legfeljebb bálványképet alkotott magának a szívében. Isten megfoghatatlan és megköze-líthetetlen volt, láthatatlan és kigondolhatatlan. Most pedig azt akarta, hogy megfogjuk, hogy lássuk, és hogy gondoljunk Rá.”


„Gyermeket találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” (Lk 2,12) Ez lesz nektek a jel – a kiengesztelődés jele, a kegyelem jele, a béke jele, annak a békének a jele, amelynek nem lesz vége.”

Karácsony

 

„Megnyilvánult üdvözítő Istenünk jósága és embersége.” (Tit 3,4) Hála legyen Istennek, aki által így eláraszt minket a vigasztalás ezen a vándorúton, ebben a száműzetésben, ebben a nyomorúságban!”

„Ebben az életben csak azzal kell törődnünk, hogy Isten nálunk legyen. Ő kísérjen minket szüntelenül életutunkon.”

„Mi más növelheti úgy a hitet, erősítheti a reményt és gyullaszthatja úgy lángra a szeretetet, mint Isten embersége?”

„Ahol Isten embersége ismeretessé lesz, ott jósága sem rejtőzhet el. Mivel mutatta volna meg jobban jóságát, mint azzal, hogy fölvette emberségünket?”

„Szeretteim, szeressük Jézus Krisztust mint valóságos embert és mint testvérünket. Tiszteljük mint Isten Fiát, imádjuk mint Istent. Bízzuk Rá magunkat biztonsággal! Hogyan ne tudnánk kéréseinkkel megnyerni, amikor miattunk vált hozzánk hasonlóvá még abban is, hogy képes szenvedni?”

Részletek Szent Bernát apát beszédeiből

Karácsony